Peltenburg - Marketing voor de advocatuur

Peltenburg

Marketing voor de advocatuur

Met wie we werken...

Clientenlijst

Door de jaren heen heeft Peltenburg een groot aantal clienten bediend. Hieronder vindt u een korte selectie van onze clienten en het type project waarbij Peltenburg betrokken was/is.

Al ligt onze specialiteit bij advocatenkantoren, daarnaast bedient Peltenburg een aantal grote corporate clienten.

Juridische clienten

  • Boekel De Nerée Amsterdam - Advies en ondersteuning bij het lanceren van de corporate website

  • De Brauw Blackstone Westbroek Amsterdam - Advies en ondersteuning bij de selectie en inrichting van een nieuw intranet en document management systeem.

  • Stibbe Advocaten Amsterdam - Advies en ondersteuning bij pitch documentatie en diverse andere marketing gerelateerde projecten.

  • Bird & Bird Den Haag - Advies bij een pilot programma voor een knowledge portal.

Corporate clienten

  • ORHA NV, Arnhem - Ontwerp en bouw van een online customer service scheduling tool

  • Grieks consulaat, Den Haag - Advies en project begeleiding bij aanvang van nieuwe website ontwerp

  • ANWB, Den Haag - Ontwikkeling van een forcasting methodologie en capaciteit management model voor 3 callcenters in Nederland

  • Ziggo, Den Haag - Project management en monitoring op het gebied van planning en forecasting

  • Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON), Leiden - Ontwerp en bouw van een maatwerk intranet document management systeem voor een kennis instituut van Universiteit Leiden.